Sms Info

26.05.2017 17:36 v detstve govoril usyaljusjki - eto ya tak na ruchki prasilsya. Brat podrugi telefon mobiljnyj kogda prasil govoril sisjomka - eto telefon, No poslogam govoril TE LE FON, a vmeste sisjomka :)
26.05.2017 16:27